INFORMÁCIÓK A FRIDRICH LAKÓPARKRÓL

A Fridrich Lakópark Kiskunhalas egyik legjobban fejlődő kertvárosi ingatlanterületén kerül felépítésre. A szomszéd telkeken már megépült azonos stítlusú kertkapcsolatos lakóházak épültek, amelyek környezete és családias hangulata az utcába érkezvén egyből érezhető. Beépítettségét tekintve Kiskunhalas egyik legszellősebben beépített egybefüggő, újonnan épülő lakókörnyezete. Ideális lakóhely mindazok számára, akik számára a kertvárosi környezet érték. Az egykori mezőgazdasági terület lakóterületté történő fejlesztése már megtörtént, a közműfejlesztés megkezdődött és folyamatosan halad.

A Fridrich Lakópark a Pipacs utca és a Kamilla utca között, a Fridrich utca még beépítetlen területén épül.
A területen népszerű sorházas beépítettséget kínálja, két lakásos házakban illetve egy önálló lakásos házban.

Az építkezés 2019. februárban indul

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A Fridrich Lakópark a  kertvárosi Pipacs utca  folytatásában a Frdrich Lajos utca északi oldalán épül, az egyes ütemek bejárata a a lakóparkot kettéválasztó zárható magánútról nyílik.
A helyrajzi számok: 41741/20-21-22.
A projektben 7 lakás épül külön-külön kertkapcsolattal.
A telkekre egyenként egy, motoros kapuval ellátott, táv vezérelhető gépkocsi bejárat, és személyi bejárat vezet be. A területen belül készülő utak magánutak. A telkek kívülről épített kerítéssel lesznek körbekerítve. Minden lakáshoz tartozik egy, vagy kettő felszíni gépkocsi beálló, amelyek a belső úton keresztül közelíthetőek meg.

FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK

 

A sorházi lakások megfelelnek az új CSOK feltételeinek, rugalmas fizetési kondíciókkal, valamint jogi és pénzügyi támogatással segítjük, hogy a maximális kedvezményeket igénybe tudja venni.

EZT IS VEDD SZÁMÍTÁSBA!

2016.09.16-i, valamint 2017. január 1-jei hatállyal módosultak a családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendeletek. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb jogszabályi változásokat:

A gyermek fogalma megváltozott: az igénylésnél 25 éves korig lehet figyelembe venni a gyermekeket, függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanul vagy sem. A módosított rendeletek alkalmazásában a gyermek fogalma:

- a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél, a korábbi 24. hét helyett - az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és - a 25. életévét még nem töltötte be, vagy - a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Új könnyítésként bevezetésre került, hogy az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK (a gyermek szüleinek halála esetén). A gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával kell igazolni. Élettársak esetén, ha csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre abban az esetben a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

Osztatlan közös tulajdon esetén: a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan estén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonszerzésnek elfogadható.

A tervezőasztalról értékesített ingatlanoknál is igényelhetővé válik a CSOK, ugyanis elegendő a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezni. Az új ingatlanok vásárlása esetén már a használatbavételi engedély kiadását megelőzően is igényelhetővé válik a CSOK. A támogatási szerződés megköthető, a CSOK összegének folyósítására viszont kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor. A használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakások vásárlása esetén a lakás lakhatási igények kielégítésérére alkalmas állapotát a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően ellenőrzi.

Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. A családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Fontos változás, hogy ezek a szabályok most már az adó-visszatérítés esetén is érvényesek!

Ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont a támogatás visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya következtében- ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is- a foglalkozásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

A korábbi 30 nap helyett a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül köteles bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

2017. január 1. napjától a korábbi gyakorlatnak is megfelelően már csak a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető a családi otthonteremtési kedvezmény.

 

 

Beruházó

A Fridrich Lakópark beruházója - ingatlanfejlesztője a HS New Home Kft. 

Magas szakmai felkészültség, a környezetünk és lakóhelyünk iránti elkötelezett felelősség. Ezek irányítanak minket az újabb és újabb kihívások felé.

Több évtizedes gyakorlattal, és 100-nál is több projekt tapasztalatával a hátunk mögött valósítjuk meg a modern otthonokat.

Tervezés

Nagy tapasztalattal és magas műszaki tudással rendelkező tervező csapat áll a gondosan elkészült tervek mögött. Építész és szakági tervező, valamint számos műszaki munkatárs segítségével csiszolódott végleges formájára a terv.

Kivitelezés

A kivitelezést nagyobb részben a projektre összeállt csapat saját emberei végzik, kisebb részben pedig a szakmában elismert, megbízható alvállalkozók, akikkel évtizedes jó kapcsolatot ápolunk.

Műszaki vezetés

A jó és összeszokott csapat már önmagában fontos tényezője a minőségi építkezésnek. Emellett nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy a tervezés és kivitelezés vezető tervezői illetve a felelős műszaki vezető folyamtosan, napi szinten személyesen is kontrollálják a munkát, konzultálnak az érintettekkel, szakszerű műszaki eligazítást biztosítanak minden egyes munkafázisnál. Úgy gondoljuk, hogy ez kiemelten fontos a jó minőségű épület elkészítéséhez.

Kulcsrakész befejezés

Igény esetén nem csak szerkezetkész állapotúra, hanem a megrendelő egyedi igényeinek megfelelő kulcsrakész állapotúra készítjük a lakásokat.

Átadás

Minden esetben a közösen megállapodott tartalommal adjuk át épületeinket. Nincs kellemtlen meglepetés.

 

HS New Home Kft. - Ingatlanfejlesztő projektcég egy nemes feladatra.

A Fridrich Lakópark beruházását projektcégként végezzük. A szervezet minden tagja évtizedes, sikeres szakmai múlttal rendelkezik az építészet területén.

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült